Ritter György: Hazáink – Német és magyar kényszermigrációs sors a második világháború utáni Magyarországon

A könyv borítója

A második világháborút követően a magyarországi németek közül feltehetően kevesen lehettek olyanok, akiket ne érintett volna a jogfosztás, a vagyonelkobzás vagy az elűzetés közül valamelyik, mindkettő, vagy akár mindhárom sorscsapás. Természetesen voltak kivételek, sőt néhány esetben egész településekről is beszélhetünk. A népességmozgások következtében azonban az országban teljes régiók változtak meg rövid idő alatt. Ugyanez történt a Pilis-völgy településeivel is, ahol Solymár is fekszik. A könyv jórészt ezzel a településsel foglalkozik.

 

 

 

 

 

 

A szerző a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársa. Ezen kiadványt, mely három nagyobb témakört dolgoz fel, történelmi esszéként is lehet definiálni. Az első rész a nagypolitika történelmi eseményeit taglalja, melyek a második világháború előtt, alatt és után történtek. A magyarországi németek elűzése, a csehszlovákiai magyarok kitelepítése, a magyarok átköltöztetése más magyarországi területekről Solymárra és körülötte levő Pilis-völgyi településekre második témaként szintén itt kerül feldolgozásra.

A harmadik témakört (sorstörténetek) kortársakkal készült interjúk formájában mutatja be a szerző, aki egyúttal elemzi is ezeket. Itt hat emberről olvashatunk. Kettejük magyaroszági német nő, egyikük az elűzetés után Németországban maradt, a másik pedig visszaszökött Solymárra. Az akkori Csehszlovákia felvidéki kitelepítettjeit egy pozsonyi férfi és egy hontvarsányi (Léva településrésze) nő reprezentálja. A Mezőkövesdről származó testvérpár élettörténetéből pedig megtudhatjuk, hogy érezhették magukat akkoriban a Solymárra átköltöző magyarok.

A könyvet mindazoknak ajánljuk, akik szeretnének a vizsgált korszak, település és régió történelmi és szociológiai kérdéseivel foglalkozni. A feldolgozás különleges módja ugyanakkor ösztönzhet további, hasonlóan felépített történelmi vizsgálódásokra is.

Ritter György: Hazáink
Német és magyar kényszermigrációs sors a második világháború utáni Magyarországon
-Egy Buda környéki község szemszögéből-
A szöveget németre fordította: Makk Krisztina
Budapest : Napkút Kiadó, 2018.
341 o., ill.
Nyelv: magyar-német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében. További információ: info@bibliothek.hu