Karl-Peter Krauss: Quellen zu den Lebenswelten deutscher Migranten im Königreich Ungarn im 18. und frühen 19. Jahrhundert

A könyv borítója

A Duna Menti Sváb Történeti és Országismereti Intézet (Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde) sorozatának legújabb kötete a betelepülés korából származó forrásokat ad közre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szövegek tematikus fejezetekre osztva kapnak helyet a kiadványban. Találhatóak köztük gazdasági iratok, öröklési dokumentumok, levelek stb. A szövegek területileg a teljes történelmi Magyarországot átfogják.

A forrásokat bevezető megjegyzések és tartalmi összefoglaló egészítik ki. A könyv hatalmas segítséget nyújt a kutatóknak, mivel sok levéltári munkát megtakarít.

A kötetet elsősorban a betelepítés korszakával foglalkozó történészeknek ajánljuk.

Karl-Peter Krauss: Quellen zu den Lebenswelten deutscher Migranten im Königreich Ungarn im 18. und frühen 19. Jahrhundert
(Források a magyar királyság területére érkezett német migránsok életéről a 18. és a korai 19. századból)
Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 2015.
Schriftenreihe des Instituts für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, 20.
Quellen und Forschungen, 3.
707 o.
Nyelv: német