Gonda Gábor- Spannenberger Norbert (szerk.): Minderheitenpolitik im „unsichtbaren Entscheidungszentrum”

A könyv borítója

A Duna Menti Sváb Történeti és Országismereti Intézet (Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde – IDGL) a kelet-közép-európai német történelem egyik legfontosabb kutatóközpontja, kiadványai tartalmilag és kiállításukban egyaránt igényesek. Ebben a kötetben nemrég felfedezett két, világháborúk közötti forrásanyagot tesznek közzé.

 

 

 

 

 

 

Azt gondolhatnánk, hogy a 30-as, 40-es évek történetéről már mindent tudunk, de újra és újra felbukkannak források, amelyek módosítják a korszakról alkotott képünk. Fritz / Fejes László miniszteri tanácsos iratait 1999-ben az Evangélikus Országos Levéltárban fedezték fel. A korszak „szürke eminenciása” előbb a romániai magyar kisebbség érdekében tevékenykedett, később a magyarországi „német kérdéssel” foglalkozott.

A kötet szerkesztői a magyarországi német történelem elismert kutatói. A források közlése előtt részletekbe menően bemutatják Fritz személyét és munkásságát. Az anyagokban többek között a Volksbundról és a németek kitelepítésének előkészítéséről is olvashatunk.

A könyvet elsősorban történészeknek ajánljuk, de laikusok számára is érdekes lehet.

Gábor Gonda – Norbert Spannenberger (Hg.): Minderheitenpolitik im „unsichtbaren Entscheidungszentrum”. Der „Nachlass László Fritz” und die Deutschen in Ungarn 1934-1945
(Kisebbségpolitika a „láthatatlan döntési központban”. A Fritz László-hagyaték és a németek Magyarországon 1934-1945)
Stuttgart : Steiner, 2014.
Schriftenreihe des Instituts für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, 17.
317 o.
Nyelv: német