Christoph Augustynowicz: Geschichte Ostmitteleuropas. Ein Abriss

A könyv borítója

Magyarul viszonylag kevés nagyrégiónkkal foglalkozó történelmi munka jelent meg. Németországban azonban ez népszerű téma. Christoph Augustynowicz könyve rövidsége ellenére számos információt közöl a térségről.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kiadvány kiindulópontja a nyugati Kelet-Európa-kutatás kezdete. Többek között utal Oskar Haleckire és Piotr Wandyczra is, mint a kutatási terület úttörőire. A későbbiekben Augustynowicz megpróbálja bemutatni Kelet-Közép-Európa történetét anélkül, hogy az egyes országokét ismertetné. A hangsúly a nagy összefüggéseken van.

A kezdetektől a rendszerváltásig terjedő történeti áttekintés mellett a szerző három további kérdéssel foglalkozik: a zsidók helyzetével, valamint a régió művelődés- és gazdaságtörténetével.

Ugyan a könyv valóban vázlatos, hasznos olvasmány, ha kiindulópontokat keresnk a kelet-közép-európai történelem megismeréséhez.

Christoph Augustynowicz: Geschichte Ostmitteleuropas. Ein Abriss (Kelet-Közép-Európa története. Vázlat)
Wien : Braumüller, 2010.
(Basistexte Wirtschafts- und Sozialgeschichte; 2.)
138 o.
Nyelv: német