Eiler Ferenc: Németek, helyi társadalom és hatalom

A könyv borítója

A Bács-Kiskun megyei Harta a 20. század első feléig német község volt. Az elmúlt száz év eseményei alapjaiban változtatták meg a falu társadalmát. Eiler Ferenc könyvében ezeket a változásokat vizsgálja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eiler Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézetének munkatársa Harta történetét a 18. századi kolonizációtól ismerteti. A hangsúly azonban az utóbbi hét évtizeden van. Vizsgálja a szélesebb kisebbségi jogok iránti törekvéseket, illetve a községben végzett nacionalista tevékenységet is. A második világháborút követő kemény négy évet különösen alaposan tárgyalja. A mű 1989-ig követi a falu történetét.

A könyv tanulságos olvasmány mindazoknak, akik konkrét példán keresztül szeretnének megismerkedni az újabb kori magyarországi német történelemmel.

Eiler Ferenc: Németek, helyi társadalom és hatalom. Harta 1920-1989
Budapest : Argumentum, 2011.
221 o.
Nyelv: magyar

Az ajánlóinkban szereplő könyvek megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében. További információ: info@bibliothek.hu