A magyar állam és a nemzetiségek

A könyv borítója

Jól jellemez egy államot az, hogy hogyan bánik nemzetiségeivel. Különösen igaz ez Magyarországra, hiszen ebben az országban mindig is számos kisebbség élt. A magyar állam és a nemzetiségek című kötetben a nemzetiségekre vonatkozó 1848 és 1993 közötti törvényeket és rendeleteket közlik.

 

 

 

 

 

 

 

 

A kezdet kiválasztása nem önkényes: az 1848-as áprilisi törvényektől beszélhetünk modern magyar kisebbségpolitikáról, a befejezés, 1993, a rendszerváltást követő törvénykezést jelzi. Balogh Sándor bevezető tanulmánya a tárgyalt másfél évszázad kisebbségpolitikáját foglalja össze a törvénykezés alapján.

A törvényszövegekhez nem tartoznak kommentárok, azokat eredeti formájukban közlik. A könyv átlapozásakor jól látszik, melyik időszakokban foglalkoztak a kormányok többet a kisebbségi problémával: a kiegyezést és az első világháborút követően például különösen sok nemzetiségi tárgyú jogi szöveg keletkezett.

A könyv nagy segítség a kisebbségtörténet kutatóinak, de történészhallgatóknak és jogászoknak is értékes dokumentumgyűjtemény.

A magyar állam és a nemzetiségek. A magyarországi nemzetiségi kérdés történetének jogforrásai 1848-1993
Budapest : Napvilág, 2002.
759 o.
Nyelv: magyar

Az ajánlóinkban szereplő könyvek megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében. További információ: info@bibliothek.hu