Arndt Künnecke: Der Schutz von Minderheiten in Ungarn nach dem Nationalitätengesetz von 2011

A könyv borítója

A mindennapokban szinte sosem gondolunk arra, hogy egy jogállamban – mint a mienk is – a lehetőségeink kereteit a polgári társadalomban a mindenkori jogszabályok határozzák meg. A jog képviselőivel is többnyire csak szerződéskötések és adásvételek esetén találkozunk. Egy jogterület megemlítésekor pedig inkább jut eszünkbe a büntető-, mint a közlekedési, a gazdasági vagy éppen az építési jog. Ha jobban belegondolunk, életünk minden területén a kereteket törvények alkotják. Ugyanez érvényes népcsoportunkat illetően is, hiszen a mindenkori kisebbségi törvények alkotják minden területre vonatkozóan a korlátokat és a lehetőségeket is, elég csak a helyi és országos önkormányzatok alapítására, a nemzetiségi intézmények és sajtó működésére gondolni. Sőt a nyelvhasználatra is hatással lehetnek, nemcsak magán, hanem helyi, regionális és országos szinten is.

 

Continue reading „Arndt Künnecke: Der Schutz von Minderheiten in Ungarn nach dem Nationalitätengesetz von 2011”

Gizella Föglein: Nemzetiség vagy kisebbség

A könyv borítója

1945 és 1993: a második világháború vége és a rendszerváltozást követő első kisebbségi törvény elfogadása. Két meghatározó év, melyek között a magyarországi nemzetiségek élete óriási mértékben megváltozott. Föglein Gizella könyve tanulmányokkal és forrásközlésekkel hozza közelebb e korszakot az olvasók számára.

 

 

 

 

 

 

Continue reading „Gizella Föglein: Nemzetiség vagy kisebbség”

D. Blumenwitz – G. H. Gornig – D. Murswiek (Hg.): Ein Jahrhundert Minderheiten- und Volksgruppenschutz

A könyv borítója

A 20. század számos változást hozott magával. Ezek egyike, hogy rendkívül sokat nőtt a kisebbségi kérdés jelentősége, nem utolsósorban a sok népmozgás miatt. 2000-ben Bonn-Bad Godesbergben nemzetközi konferenciát rendeztek a kisebbségvédelem témájában. A kötet a rendezvény anyagát tartalmazza.

 

 

 

 

 

Continue reading „D. Blumenwitz – G. H. Gornig – D. Murswiek (Hg.): Ein Jahrhundert Minderheiten- und Volksgruppenschutz”