Tóth Ágnes, Bárdi Nándor (szerk): Asszimiláció, integráció, szegregáció

A könyv borítója

A Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézete évek óta a magyarországi kisebbségkutatás legfontosabb központjai közé tartozik. Az intézet új kötetében az asszimiláció, integráció és a szegregáció kérdését több etnikai csoportot figyelembe véve vizsgálják.

 

 

 

 

 

 

 

 

Az új kiadvány kiindulópontja a 2010. május 27-én tartott Párhuzamos értelmezések és modellek – integráció, szegregáció, asszimiláció – a kisebbségkutatásban című konferencia volt. A kötet a konferencia előadásait tartalmazva, néhány önálló tanulmánnyal kiegészítve.

A könyv fontos gondolata, amelyet Biczó Gábor és Kiss Tamás vitájában is olvashatunk, hogy a címbeli fogalmak a multikulturalizmus korában már nem értelmezhetők a hagyományos módon. A kötet több tanulmányát a fogalmak definíciójának szentelték.

Az ezt követő rész elsősorban egyes kisebbségspecifikus jelenségeket mutat be. Néhány példa: Bartl Ágnes azt vizsgálja, milyen okok vezetnek a romák sikeréhez az esztergomi térségben, Komoróczy Szonja Ráchel a jiddis nyelv szerepéről ír az ultra-orthodox zsidó közösségekben. A német kisebbséggel Eiler Ferenc írása foglalkozik, amely Harta változásait vizsgálja a nemzetiségi politika tükrében. A kötet történelmi összefoglalókat is tartalmaz, melyek nagy segítséget nyújtanak a problémakör megértésében.

Tóth Ágnes, Bárdi Nándor (szerk.): Asszimiláció, integráció, szegregáció : Párhuzamos értelmezések és modellek a kisebbségkutatásban
Budapest : Argumentum, 2011.
(Tér és Terep : Az MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézetének Évkönyve ; 8.)
381 o.
Nyelv: magyar