Emília Molnár: Kirchenmusik während des Kommunismus in Ungarn

A könyv borítója

A kommunizmus Magyarországában az egyházaknak csak korlátozott mozgástere volt. Ez a helyzet kihatott az egyházzenére is: például kevesebb ember járt templomba, aki mégis elment, annak hátrányai származhattak belőle. Molnár Emília könyve interjúk segítségével próbálja rekonstruálni az egyházzene helyzetét a tárgyalt korszakban.

 

 

 

 

 

 

 

 

A könyv a magyarországi kommunista rendszerről szóló bevezetővel kezdődik. A szerző bemutatja annak különböző szakaszait és hogy milyen politikát gyakorolt a mindenkori államhatalom az egyházakkal szemben. Még a bevezető fejezetben röviden bemutatja a vizsgálandó egyházközösségeket.

Egy kitérőben ír Molnár a politika és a zene kapcsolatáról, a tömegdalok elterjedéséről és a zenekultúra új szervezetéről.

19 személlyel és egy kórussal készítettek a kötetben interjút, akik a Római Katolikus, a Görög Katolikus, az Evangélikus és a Református Egyházat illetve a Zsidó Hitközösséget képviselték. Az interjúk legfontosabb eredményeit a zárófejezet foglalja össze: milyen volt a sorsa a hívőknek, az egyházzenészeknek, a kórusoknak, milyen szélsőséges esetek fordultak elő, milyen túlélési stratégiákat dolgoztak ki és mi jelenhetett meg.

Molnár Emília könyve nemcsak az egyházzene kutatói számára érdekes, hanem azoknak is, akik a szocialista rendszer egyházpolitikája iránt érdeklődnek.

Emília Molnár: Kirchenmusik während des Kommunismus in Ungarn. Aussagen von Zeitzeugen (Egyházzene a kommunizmus idején Magyarországon. Kortársak beszámolói)
München : Edition Musik Südost, 2007.
(Südosteuropäische Musikhefte ; 7.)
225 o. : ill.
Nyelv: német