Eginald Schlattner: Das Klavier im Nebel

A könyv borítója

A Das Klavier im Nebel (Zongora a ködben) Eginald Schlattner a múlt század középi erdélyi szász életet bemutató trilógiájának harmadik darabja. Időrend tekintetében a két megelőző kötet között helyezkedik el. Míg a többi könyv a korai 40-es években és a kezdődő második világháborúban, illetve a késői 50-es években játszódik, a Das Klavier im Nebel a háború végét és a kommunizmus 1947/48 körüli kiépülését mutatja be, egészen a Tito és Sztálin közötti, 50-es évek eleji konfliktusig.

 

 

 

 

 

 

 

 

A történet elbeszélője Clemens Rescher, egy erdélyi gyártulajdonos család fia. Clemens jómódú polgári családban nő fel Segesváron, az államosításokkal azonban mindent elveszít. Apját letartóztatják, anyjának nyoma vész, a szülői házat lefoglalják. Clemens porcelángyári munkásként éli életét, esti iskolába jár, majd megismerkedik a román Rodicával és beleszeret. Követi a lányt a hegyeken túl Curtea de Argesbe, Bukarestbe és Constanzába. Ahogy Rodica egyre közelebb kerül a hazájához, úgy távolodik Clemens az övétől. Ellentétek csapnak össze, a szerelem próbára tétetik. Képes lesz Clemens eltávolodni szász polgári öntudatától, vagy olyan erőssé válik a honvágya, hogy nem tud elszakadni a nemzedékeken átívelő hagyományoktól?

A történet végén Clemens egy a jugoszláv határ közelében fekvő bánsági faluba látogat. A Tito és Sztálin közti ellentét miatt a falu lakosságát kitelepítik. Clemens szemtanúja lesz, amint a falu lakóit marhavagonokba zsúfolva elszállítják. Ismét egyedül marad hátra.

A humor és a mély gyász különleges elegye elevenné teszi az elbeszélést, átsegít a meseszerű-groteszk kitérőkön és egy olyan ország történetébe vezeti el az olvasót, mely bár Európában fekszik, gyakran mégis kívül esik az európaiak figyelmén.

Eginald Schlattner: Das Klavier im Nebel (Zongora a ködben)
Wien : Paul Zsolnay, 2005.
521 o.
Nyelv: német