Eine Reise in das alte Fünfkirchen

A könyv borítója

A müncheni Institut für Kunst und Geschichte Südosteuropas a 2010-es kulturális fővárosi év alkalmából helytörténeti gyűjteményt adott ki Pécs városáról szóló régi szövegekből.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahogy az alcím “Die europäische Kulturhauptstadt Pécs in deutschen Quellen” (Az európai kulturális főváros német forrásokban) elárulja, a kötet kizárólag német nyelvű szövegekkel foglalkozik, de azokból széles választékot kínál. Jellemző szövegforma a kötetben, az útibeszámoló, a röplap és a városleírás különböző kézikönyvekből, de meg kell említenünk a kései 19. századi válogatott újságcikkeket is.

A legtöbb íráshoz bevezető fejezet tartozik, melyekben elolvashatjuk az adott szerzőről vagy műről szóló legfontosabb tudnivalókat. A könyvben számos illusztráció kapott helyet: maguk a dokumentumok, a város ábrázolásai, térképvázlatok, stb.

A kötet forrásaiban az olvasó eltérő nézőpontokkal találkozik, a földrajztudóséval, a történetíróéval vagy az újságíróéval. Ezért is érdemes kézbe venni és elolvasni a könyvet.

Juliane Brandt, Johann Habel (szerk.): Eine Reise in das alte Fünfkirchen : Die europäische Kulturhauptstadt Pécs in deutschen Quellen
(Utazás a régi Pécsre. Az európai kulturális főváros német forrásokban)
München : IKGS, 2010.
469 o. : ill.