Közel 80 éve történt…

Ezen a héten a szovjet fogságba hurcoltak emlékére 2024. február 25-én, a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján megjelent könyvet ajánlunk  olvasóink figyelmébe.

80 évvel ezelőtt, 1944-ben Magyarországon a náci, vagyis nemzeti szocialista birodalom embertelen, népirtó ideológiáját és tevékenységét fokozatosan felváltotta a szovjet szocialista birodalom eszméje és terrorja. A társadalom erőszakos, a marxizmus-leninizmus ideológiáján alapuló átalakításához hozzátartozott az emberek megfélemlítése, a tömeges, illetve a személyenkénti elhurcolás, amiről több mint 40 éven keresztül nem lehetett beszélni. A rendszerváltoztatás óta azonban nem számít tabunak az elhurcolások és kényszermunkák időszaka, mégis sokan még ma is félve, hitetlenkedve állnak a témához. 

E könyv ennek az egész magyar társadalmat mélyen érintő, generációkon át ható traumának különböző aspektusaival foglalkozik a korábbi kutatásokra alapozott legújabb vizsgálati eredmények bemutatásával, de négy fejezeten keresztül, tizenkét tanulmányban új kutatási irányokat is felvázol. Hazai és határon túli történészek, levéltárosok, kutatók átfogóan és részletekbe menő alapossággal mutatják be, elemzik az egy-egy térségben és településen történt elhurcolásokat, széleskörű betekintést nyújtanak európai és azon túli Gupvi (hadi)fogoly- és Gulág-lágerekbe. Olvashatunk az  akkori politikusok a hadifoglyok érdekében tett erőfeszítéseiről, illetve levéltárak adatbázisaiból kinyert információkbóllevonható tanulságokról is. A kötetben található utolsó tanulmány először foglalkozik a téma azon jogi aspektusaival, melyek a kutatók, illetve az élő hozzátartozók a fogságba esettekkel kapcsolatos alapvető emberi jogait járja körbe, többek között a kegyeleti jog vagy az információhoz való szabad hozzáférés jogát. 

Ajánljuk e kiadványt mindazoknak, akiknek családja bármilyen szinten érintett  a tragikuseseményekben, és így az évtizedeken át tartó némaságba burkolózás miatt nem ismerhették meg közvetlen hozzátartozóik történetét. Új információval szolgálhat  a könyvminden érdeklődőnek, legyen az érintett, vagy e terület kutatója.

Közel 80 éve történt … Adatok, tények, történetek a szovjet fogságból
Budapest: Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társasága, Gulág- és Gupvikutató Intézet, 2024
298 oldal
Nyelv: magyar

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu