Bednárik János: Nagyböjttől adventig

A vallás mindig is kiemelt jelentőséggel bírt a magyarországi németek körében. Ezen a héten pedig egy olyan kiadványt ajánlunk olvasóink figyelmébe a Magyarországi Németek Könyvtára állományából, melyben a Budakeszin elterjedt, az egyházi év a címben jelzett időszakára jellemző hagyományokat mutatnak be.

Jelen könyvecske a 2018-ban megjelent Adventtől nagyböjtig című füzet párja, mely szintén állományunk részét képezi. Az itt bemutatott kötetben pedig a nagyböjttől adventig tartó időszak ünnepeit, szokásait és hiedelmeit veszi sorra a szerző, Bednárik János. A munka alapjául szolgáló információk többnyire a 20. század első felében folytatott néprajzi gyűjtésekből, az utóbbi évtizedekben született írásos visszaemlékezésekből és a 21. század elején élő legidősebb korosztálytól gyűjtött szóbeli közlésekből, interjúkból származnak. A könyv által tehát megismerhetjük az 1900-as és 1940-es évek közötti Budakeszit, néhány esetben a 19. század második felére történő visszatekintéssel, valamint a polgárosodás és a városiasodás hatására a településen tartott jeles napok változásait.

Vezérfonalként a keresztény ünnepi kalendárium szolgál, mely végigvezet bennünket az egyházi év ezen időszakának ünnepein, illetve a hozzájuk kötődő szokásokon. A nagyböjt alatt tilos volt bármiféle mulatságot tartani, így ebben az időszakban látványos hagyományról nem beszélhetünk. A szigorú hústilalom miatt az étkezési szokásokban viszont annál több érdekesség figyelhető meg. A nagyhéten Budakeszin nem ismert egy hagyományra vagy hiedelemre utaló adat sem. Keresztény emberek lévén az egyházi szokásokhoz híven töltötték ezeket a napokat virágvasárnaptól a feltámadás napjáig.

A kiadvány további fejezeteiben olvashatunk a többi évszakhoz kötődő ismert magyarországi német ünnepekről is. Tavasszal a majális, nyáron az úrnapja és a templombúcsú azok a szokások, amiknek minden településen hagyománya van. Majd az ősz közeledtével az aratási ünnepségek és szüreti mulatságok vidám közösségi munkaalkalmat teremtenek. A borongós késő őszben mindenszenteket ünnepelték, és érdekesség, hogy Szent Márton-naphoz szintén nem köthető Budakeszin jellegzetesség. 

Ajánljuk ezt a helytörténeti kiadványt mindazoknak, akik a főváros térségében fekvő Budakeszi hagyományai után kutatnak, vagy csupán a magyarországi német szokások iránt érdeklődnek. 

Bednárik János: Nagyböjttől adventig. Szokások és hagyományok Budakeszin a 19-20. században
Budakeszi: Budakeszi Helytörténeti Egyesület, 2022
60 oldal
Nyelv: magyar

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu