Steib György: A bonyhádi cipőgyár története

Ismét egy ismeretterjesztő helytörténeti kötettel gazdagodott a Magyarországi Németek Könyvtára, mely ezúttal a bonyhádi cipőgyártás históriáját beszéli el.

Steib György 1940-ben született Bonyhádon. A helyi zománcgyárban közel negyven évet dolgozott mint gépésztechnikus, a Tolna vármegyei város ismert alakjává helytörténetíróként vált. Megjelent kötetei: A bonyhádi zománcgyár története (1973), Bonyhád 1956 (2001), A bonyhádi kórház története (2009), Zománcgyári centenárium 1909–2009. A zománcgyár archív tárgyaiból és dokumentumaiból üzemtörténeti gyűjteményt állított össze 1977-ben. A helyi televízió munkatársaként 1997 és 2010 között hetven bonyhádi személyről készített portréfilmet. Helytörténeti munkássága elismeréseként 2010-ben szülővárosa legrangosabb elismerésében, a Perczel-díjban részesült.

Az itt bemutatott mű egy gyártörténeti monográfia, mely korábbi összefoglalásokon alapszik és azok kiegészítésének igényével jött létre. A szerző hosszas könyv- és levéltári kutatásain túl segítségére voltak még azok a személyek, akik bármilyen képpel, illetve dokumentummal rendelkeztek a cipőgyárról. A korábbi feljegyzések a gyár irattárának anyagából, annak dolgozói visszaemlékezéseiből, illetve a gyáralapító Pétermann (később Péterfi) Jakab hagyatékából merítettek. Steib György emléket kívánt állítani Bonyhád ipari óriásának, továbbá felhívni a figyelmet a cipész mesterség fontosságára és részleteire. A gyártörténet elbeszélése után jelentős személyek életrajzai olvashatók a könyvben, valamint statisztikai adatok, jegyzőkönyvek és a cipész szakma kifejezéseinek értelmezése. A függelékben fényképek sokasága mutatja be a gyár dolgozóinak sokszínű életét, magát a cipőgyári életérzést. 

Ajánljuk ezt a kiadványt mindazoknak, akik megismernék eme fontos és a mindennapokhoz nélkülözhetetlen viseleti darab készítésének folyamatát, magát a cipészetet, illetve bonyhádi iparának történetét.

Steib György: A bonyhádi cipőgyár története
Bonyhád : Völgységi Tájkutató Alapítvány, 2021
330 oldal
Nyelv: magyar

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu