Somogyiné Bergmann Mária: Menekülés

A könyv borítója

Szinte alig van olyan magyarországi német család, amelyet valamilyen szinten nem érintettek a második világháború alatti és utáni tragikus események. A magyar hadseregbe és az SS-be való besorozások, a szovjet hadsereg általi felszabadítás és egyben megszállás, a malenkij robotra való elhurcolások, a vagyonelkobzások, jogfosztások és elűzetések magyarországi németek tízezrei számára okoztak súlyos sorscsapásokat. Ezeket gyakran csak jó kapcsolatokkal, szoros családi összetartással és kis szerencsével tudták áthidalni, illetve túlélni. Habár a Magyarországon maradt magyarországi németeket az 1950/84. számú minisztertanácsi rendelet a magyarokkal újra egyenjogúvá tette, a népcsoport tagjai számára ez még évtizedekig nem hozott de facto egyenlőséget a többségi társadalommal szemben. Az NSZK-ban élő elűzöttek számára ugyanakkor az élet évről évre jobb lett. Így valóban hihetetlen, hogy az 1956-os forradalom alatti és az azt követő menekülteknek csupán mintegy 5 százalékát tették ki a magyarországi németek.

 

 

 

 

Már Magyarországi Németek Könyvtárának állománya révén is megállapítható, hogy a fentebb említett események számos történelmi szakkönyvben, önéletrajzi írásban, interjúkötetben feldolgozásra kerültek. Az olyan művek azonban, mint az ezúttal ajánlott, Somogyiné Bergmann Mária által írt és 2020-ban kiadott, a valóságon alapuló történelmi családregény, inkább a ritkaságok közé tartoznak. Már a regény címe is arra enged következtetni, hogy a történet a túlélésről, a sorscsapások leküzdéséről szól. Az események főszereplője Menyhért, aki egy jómódú magyarországi német földműves családban látja meg a napvilágot Császártöltésen. Az 1930-as évek számára a gondtalan gyermekkor időszakát jelentik a bácskai településen. Az első nehézségek akkor érik, amikor édesapja a parasztgazdaság továbbvitelének érdekében, annak kibővítése és biztosítása céljából rá akarja venni, hogy egy módos parasztlányt vegyen el. Menyhértnek azonban nem csak a szerelméért kell megküzdenie. Az izgalmas történetből az is kiderül, hogy hogyan érinti a családot a második világháború, a szovjet hadsereg megérkezése, a malenkij robotra való elhurcolás, a vagyonelkobzás és az elűzetés, illetve hogy milyen volt az élet az 1950-es években. A regény végül arra is rávilágít, hogy milyen problémákkal járt együtt egy az 1956-os forradalom utáni, Stuttgartban élő elűzött rokonhoz való menekülés lehetősége. A családtagok a nehézségeket csak kitartással és akaraterővel, kölcsönös segítő szándékkal és összetartással, illetve más emberek segítőkészsége révén tudták leküzdeni. A mű nemcsak történelmi, hanem szerelmi regény is egyben, melyben a szerző arra mutat rá, hogy az életben a családtagok összetartása mellett gyakran az embertársaink segítségére is lehet és kell is számítani.

Ezt a valóságon alapuló regényt mindazoknak ajánljuk, akik kíváncsiak egy bácskai magyarországi német család változó sorsára, mely a második világháborútól egészen az 1956-os forradalom adta nyugatra való szökés lehetőségéig tárul fel.

Somogyiné Bergmann Mária: Menekülés
Kiskőrös : Magánkiadás, 2020.
223 o.
Nyelv: magyar

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu