Reinhard Bohse: Von einem, der auszog in eine nicht vergangene Zeit

A könyv borítója

A második világháborút követő szovjet hadsereg általi felszabadítással, illetve megszállással nemcsak a Magyarországon maradt magyarországi németek, hanem a Németországba elűzöttek számára is egy új, nehéz élet vette kezdetét. Németország nyugati szövetségesek által ellenőrzött területeiből az NSZK, a szovjet megszállási övezetből pedig az NDK alakult meg. Az NSZK területén élő elűzöttek a különféle szervezeteknek, egyesületeknek, valamint az úgynevezett Landsmanschaft-oknak köszönhetően ápolhatták hagyományaikat és megélhették identitásukat is. Ezzel szemben az NDK-ban a magyarországi német múltról és az elűzetésről való beszéd, az állam vagy a kommunista rezsim kritizálása tabunak számított. Az NDK-ban zajló életről cenzúramentesen (néhány állampolgárságától megfosztott disszidenst – mint például Wolf Biermannt – leszámítva) gyakorlatilag a rendszerváltozásig és az újraegyesítésig szinte sosem lehetett nyíltan beszélni és akkor is csak igen ritkán, inkább titokban.

 

 

 

 

Reinhard Bohse itt bemutatott műve alapján első kézből értesülhetünk arról, hogy milyen volt az élet a „német színezettel megkomponált” szocialista diktatúrában. A művet történeti életrajzként értelmezhetjük, melyben a történelmi események adatokkal és tényekkel, a szakkönyvekből ismerős lábjegyzetekkel kerültek kiegészítésre. Bohse írása nem családregény. Ennek ellenére az író életrajzi perspektíváján keresztül az NDK-beli, a kelet-európai mindennapok, illetve a fontosabb történelmi események igen közel kerülnek az olvasóhoz. Nemcsak a berlini fal problematikája, hanem a – részben átszökött – NSZK-beli rokonokkal való kapcsolattartás nehézségei is történelmi sorrendben tárulnak fel előttünk. Bohsét épp az 1968-as prágai tavasz idején sorozták be az NDK Nemzeti Néphadseregébe. Naplóbejegyzések és levélrészletek formájában olvashatunk arról, hogy hogyan támadtak fel az íróban sorkatonasága idején egyre markánsabban a diktatúraellenes, ellenzéki gondolatok. Annak ellenére, hogy Bohse tanult geológus volt, mivel nem lépett be az állampártba, egy-egy állásváltás az NDK-realitásában egyre nehezebbnek bizonyult. Az akkori Lipcsében egy nagyobb bérlakáshoz való jutás és annak renoválása sem volt könnyebb. Egy megfelelően működő fürdőkád beszerzése mai szemmel olvasva pedig komikus cirkuszként hat. A romániai németek Ceaușescu-korszakbeli problémái pedig Bohse utazási élmények formájában tárulnak fel előttünk. Az írót szakmájában töltött munkás hétköznapjainak unalma az izgalmasabb jazz zene és az NDK irodalmi világába juttatja. 1989-es nyári magyarországi utazásának leírásában az ismert magyarországi írónővel, Koch Valériával is találkozhatunk. Egy rövid, NSZK-beli látogatását követően megint Lipcsében folytatódik a történet, ahol az utcai demonstrációk az NDK megszűnését vezetik fel. Az elbeszélés végül a német újraegyesítés „happy end”-jével ér véget.

Ezt a könyvet mindazoknak ajánljuk, akik az egykori Német Demokratikus Köztársaság mindennapjait egy életrajzi művön keresztül szeretnék jobban megismerni.

Reinhard Bohse: Von einem, der auszog in eine nicht vergangene Zeit. Leben diesseits der Mauer. Historischer Report 1945-1989
(Valakiről, aki egy el nem múlt időbe költözött. Élet a falon innen. Történelmi riport/jelentés 1945-1989)
Leipzig : Edition Hamouda, 2021.
279 o.
Nyelv: német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu