Bráz János: Szél-Rózsa-Bokor. A befogadó ország

A könyv borítója

„Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő…” – Szent István királyunk fiához, Szent Imre herceghez intézett idegenekkel, vendégszeretettel, befogadással kapcsolatos sokat idézett intelmét az országban évszázadok óta különféle módokon értelmezik. Mai társadalmunkban igen vitatott téma, mennyiben kell befogadónak lennünk más vallású, nyelvű vagy kultúrájú emberekkel szemben. Ugyanakkor a magyar vendégszeretet már a középkortól kezdve legendás hírű volt. Az ország geopolitikai helyzetének köszönhetően és a mindenkori befogadó hozzáállás következtében az ország mindig többnemzetiségű volt, melyek közül a mai Magyarországon – a magyarországi németekkel együtt – tizenhárom különféle nemzetiséget ismernek el hivatalosan. Ezen kívül vallási kisebbségek – mint például a zsidók -, etnikai és vallási csoportok, de különféle régiókban élő, egyedülálló kultúrájú magyar népcsoportok is találhatóak országunkban. Napjaink modern Magyarországa kapcsán tehát semmi esetre sem beszélhetünk homogén nemzetállamról.

 

 

 

 

Bráz János, az itt bemutatott könyv szerzője 1951-ben született Tibolddarócon, mely az ország északkeleti részén található. A legkülönfélébb szakmákban dolgozott, emellett Veszprém városának aktív, sokoldalú és termékeny újságírójaként tartják számon. Több novellát és humoros szatírát is megjelentetett. Önmagát azonban nem íróként, hanem egy olyan emberként definiálja, aki szívesen foglakozik írással. Így kezdett el dolgozni Magyarország nemzetiségpolitikájának és a nemzetiségek az országra gyakorolt építő hatásának témájával 2013-ig bezárólag, melyet végül 2014-ben ezen könyv formájában publikált. Bráz nem történész, így munkáját semmi esetre sem értelmezi tudományos szakkönyvként. Csupán saját gondolatai és egyéb források segítségével kívánja egy ismeretterjesztő, tanulságos művel szolgálni olvasóit. A kötetben a magyarországi németek rövid történetéről, önkormányzatiságáról, kulturális életéről, oktatásügyéről is olvashatunk. A teljesség igénye nélkül ismerhetjük meg Magyarország egyes településeit, melyek elnevezései (Beloiannisz, Lengyeltóti, Ráckeve, Szászvár) azok eredeti, nemzetiségi lakosságára utalnak. Bándról és Pilisvörösvárról, melyek ma is számottevő német nemzetiségű lakossággal bírnak, illetve nemzetiségi származású magyar hírességekről is sokat olvashatunk. A könyv utolsó oldalain az újságíró nem hezitál a magyarországi és európai migráció politikailag sokat vitatott témáival is foglalkozni, melyben egyértelműen a kontinens iszlamizálódásának és a terror elterjedésének veszélyét látja. Másrészről pedig a megbékélésben reménykedik, és a – magánkörökben – még mindig létező, lappangó és felbukkanó antiszemitizmust és rasszizmust kritizálja.

A könyvet mindazoknak ajánljuk, akik egy újságíró szubjektív véleménye alapján szeretnének a magyarországi nemzetiségek jelentőségéről, illetve a múltbeli és jelenkori migrációról olvasni.

Bráz János: Szél-Rózsa-Bokor. A befogadó ország
(Vendéglátó magyarok a Kárpát-medencében)
165 o. ill.
Veszprém : magánkiadás, 2014.
Nyelv: magyar

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu