Szajk 1000 éves. Jubileumi településtörténet

A könyv borítója

Ezer esztendő az emberiség történelmének viszonylatában nem nagy idő, ha azonban egy kis település történetének távlatában vizsgáljuk, már igencsak soknak számít, egy emberöltőt alapul véve pedig felfoghatatlanul soknak tűnik. Magyarország változatos, háborúktól és megszállásoktól terhes, gyakran tragikus történelméből kiindulva szinte hihetetlen, hogy nemcsak nagyobb „történelmi” városok, hanem olyan apró települések is, mint Szajk, több mint ezer éve léteznek. A kis magyarországi német község a Sváb-Törökország területén, a bólyi járásban található. A földrajzi elhelyezkedés Szajk történelmét és demográfiai változásait is nagyban meghatározta.

 

 

 

 

 

Az itt taglalt könyv Szajk fennállásának ezer éves jubileuma kapcsán készült, 2015-ben a helyi önkormányzat adta ki. Szűk értelemben véve azonban nem csak településtörténetről van benne szó, ugyanis az olvasó a demográfiai, gazdasági, társadalmi és kulturális változásokról, főbb eseményekről is sokat olvashat. A mű egy szerkesztőbizottság és több szerző közreműködésével egyszerű, érthető stílusban íródott. A kötetet mindemellett igen igényes módon különféle dokumentumokkal, fotóillusztrációkkal, listákkal és táblázatokkal is kiegészítették. A falu elsőként 1015-ös, oklevélben való említését követő középkori történelme a műben csak kisebb hangsúlyt kapott. Bár Szajk – a török uralom alóli 1680-as évekbeli felszabadító csaták és a Rákóczi-szabadságharc időszakát leszámítva – folyamatosan lakott volt, a könyv készítői a fő hangsúlyt a németek betelepítésére és az azt követő időszakra helyezték. Ez nem is csoda, hiszen ők virágoztatták fel újra a települést, leszármazottaik ma is nagyban meghatározzák annak arculatát. A XVIII. századi betelepítés több hullámban történt. A könyvben a családkutatók számára is igen értékes, a betelepülők neveit tartalmazó listákat is találunk. Olyan néprajzi témák, mint a helyi hagyományok, szokások leírásai is dokumentálásra kerültek a műben. A szajki svábok 1848/49-es szabadságharcban való részvételéről, az oktatás ügyéről és az óvodáról, valamint a vallási életről szóló oldalak is maradandó ényélményt nyújthatnak az az olvasóknak. A XX. század borúsabb évei, így a helyi Volksbund története, a svábok Szovjetunióba való elhurcolása és a Németországba való elűzetésük is feltárul az olvasó előtt. Az itt maradt magyarországi németek és a felvidékről idetelepített magyar telepesek együttéléséről pedig „első kézből”, interjúk révén tudhatunk meg részleteket. A békés koegzisztencia próbája gyakran az volt, hogy az újonnan érkezett és az itt élő családok egy fedél alatt kellett, hogy lakjanak. A sok megpróbáltatás ellenére az élet viszonylag gyorsan normalizálódott. A mezőgazdaság – egyébként az országban ritka – sikeres kollektivizálásának jó példája volt a szajki: A helyi termelőszövetkezet a környék más TSZ-eivel egyesülve az ország egyik legsikeresebbikévé vált. A könyv végül a közelmúlt taglalásával zárul, melyben egy optimista jövőkép is felsejlik.

A könyvet mindazoknak ajánljuk, akik kíváncsiak egy olyan Baranya megyei községre, amit máig magyarországi németek is laknak.

Dr. Rózsás József (Szerk.): Szajk 1000 éves. Jubileumi településtörténet 1015-2015
Szajk : Önkormányzat, 2015.
304. o., ill.
Nyelv: magyar

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu