Szabóné Mészáros Mária: Hartai játékkincsek

A könyv borítója

Az ember fiatal korában természeténél fogva kétségkívül játékos lény. A játék a gyermekek számára a szocializációban, az individuális tulajdonságok kibontakoztatásában, illetve különböző készségek elsajátításában, tulajdonképpen a felnőtté válásban is különösen fontos szerepet tölt be. Modern korunkban a digitalizáció, az internet és az okostelefonok egyre elterjedtebb használata sok mindent, így a gyermekek szokásait, illetve a körükben elterjedt játékok fajtáit is megváltoztatta. A XXI. században egyre több időt töltenek digitális és online játékokkal, valamint online kommunikációval, mindezt zárt térben, egyre kevesebb mozgással. A szűkebb térben való játék, a nagymozgások hiánya később még bizonyos rendellenességeket okozhat, a gyermekek pszichoszociális fejlődését is korlátozhatja. Az ilyen jellegű problémák okai korábban gyakorlatilag nem léteztek.

 

 

 

A magyarországi német településeken a XX. század első felében még teljesen általános volt, hogy a gyermekek a háztartásban és a földeken is segítettek családjuknak, így fizikai munkát is kellett végezniük. Ugyanakkor játékra is, melyhez akkoriban sok mozgás és friss levegőn eltöltött idő párosult, feltehetően szintén elegendő idejük lehetett. Az itt bemutatott, Szabóné Mészáros Mária által írt könyv pont ezt a világot tárja elénk: A hartai sváb gyermekek XX. század első felében még létező világát. A játékok bemutatása mellett a szerzőnek még fontos célja volt a helyi nyelvjárás azokkal kapcsolatos szókincsének lejegyzése is. A könyv alapjául az 1992-ben írt szakdolgozata szolgált, de munkája során többek között Fél Edit 1935-ben írt Harta néprajza című művére, illetve az akkoriban gyermekéveiket töltő nagyszülei és több helyi adatközlő „első kézből származó”, igen értékes visszaemlékezésére támaszkodott. A két nagyobb témakörre osztható könyvecske épphogy csak 76 oldalt számlál, ennek ellenére témáját mégis széles körűen, viszonylag nagy mélységben taglalja. Az első harminc oldalon a korabeli faluról – így az óvodáról, az iskoláról, az év ünnepeiről és szokásairól – a gyermekek perspektívájából olvashatunk. A könyvecske második részében pedig a Hartán elhangzott különféle bölcsődalok, lovagoltatók, mondókák, csúfolódók, énekes gyermekjátékok kerültek lejegyzésre. A műből természetesen az olyan ismertebb ügyességi játékok, mint az abroncshajtás vagy a bakugrás sem hiányoznak. A könyvben a hartai nyelvjárású mondókák és dalok transzkripciója mellett azok magyar nyelvű fordítását, illetve a játékok magyar nyelvű, részletes leírásait is megtaláljuk. A munkából talán csak az előbbiek irodalmi német átirata hiányolható. Ettől eltekintve biztosra vehető, hogy a gyermekek mellett sok szülőnek és pedagógusnak is nagy örömére válik ez a mű.

A könyvet mindazoknak ajánljuk, akik a családi nevelés vagy az iskolai oktatás során hartai magyarországi német dalokat, mondókákat és játékokat szeretnének felhasználni, vagy azokat kutatási célból másokkal összehasonlítani.

Szabóné Mészáros Mária: Hartai játékkincsek. Hartai Füzetek 2.
Harta: Magánkiadás, 2008.
76.o., ill.
Nyelv: magyar, a gyűjtött játékanyag hartai német nyelvjárásban

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu