Bogdan wie es singt, spielt und tanzt

A kiadvány borítója

Egy könyvtár állományába nemcsak nagy formátumú szakkönyvek, nehéz tanulmánykötetek vagy lexikonok, hanem újságok, folyóiratok, sőt még brosúrák, valamint kisebb kiadványok is tartozhatnak, melyek gyakran nem sokkal több oldalt számlálnak mint egy füzet, mégis sok értékes információt tartalmaznak. Így a Magyarországi Németek Könyvtárában is megtalálhatóak a legkülönfélébb publikációk, melyek segítségével magyarországi német tánccsoportok, tájházak, kézművesek, látnivalók, rendezvények vagy éppen helyi nemzetiségi önkormányzatok tevékenységét ismerhetjük meg.

 

 

 

 

 

Ez a 2020-ban a dunabogdányi Német Nemzetiségi Önkormányzat által publikált munka is az előbbiekhez hasonló kiadvány, ami a helyi magyarországi német közösség jelenébe enged betekintést. A készítők célja az volt, hogy a település történetét, a szokásokat és a tradíciókat, illetve a legfontosabb, a magyarországi német identitás erősítését elősegítő intézményeket és az ugyanezen célból létrejött helyi közösségeket a teljesség igénye nélkül röviden bemutassa. A kiadványba lapozva ugyanakkor láthatjuk, hogy kétnyelvű szövegével, igényes, szinte művészi fotóillusztrációival és logikusan felépített struktúrájával kevés kívánnivalót hagy maga után. Így például arról is olvashatunk, hogy honnan érkeztek az első német telepesek 1723-ban Dunabogdányba, vagy arról, hogy bár a település inkább gyümölcstermesztéséről volt híres, 1843-ban viszont még tízezer hektoliter bort állítottak itt elő, illetve a településről még szőlőfajtát is elneveztek. A magyarországi német hagyományok őrzéséhez manapság a Bogdaner Singkreis kórus a Dunabogdányi Svábzenekar, a Donauknie Tanzgruppe tánccsoport és a Helytörténeti Gyűjtemény is nagy mértékben hozzájárul. Az iskolai oktatás gyökerei az 1640-es évekig nyúlnak vissza. A helyi óvodát pedig 1898-ban még azzal az akkoriban még igen fontos igénnyel alapították, hogy a gyermekek elsajátítsák a magyar nyelvet. Manapság a nem sokkal több mint 3000 lelket számláló településen a hangsúly a nemzetiségi nevelésre és a német nyelv elsajátítására helyeződik. A kiadvány utolsó oldalain a Stuttgart közelében található Leutenbach-hal való testvértelepülési kapcsolatról és a német nemzetiségi önkormányzatról is szó esik. A kiadványról összegzésképp megállapítható, hogy Dunabogdánynak nemcsak magyarországi német múltja és jelene, hanem jövője is van.

Ezt az igényesen összeállított és jól strukturált kiadványt mindazoknak ajánljuk, akik szeretnének egy rövid betekintést nyerni a dunabogdányi magyarországi németek múltjába és jelenébe.

Vogel Norbert (szerk.): Bogdan wie es singt, spielt und tanzt
(Dunabogdány, ahogy énekel, játszik és táncol)
Dunabogdány: Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2020.
34. o., ill.
Nyelv: magyar, német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu