Értékes könyvadomány érkezett Münchenből

A több mint 150 könyvet tartalmazó könyvadomány

2019. november 20-án könyvtárunk értékes könyvadományt kapott a müncheni Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (IKGS) könyvtárából. A nagyvonalú adomány szállítását Bús Péternek, az Országos Idegennyelvi Könyvtár főosztályvezető-helyettesének és német nemzetiségi referensének köszönhetjük, aki kutatói ösztöndíjjal tartózkodott Münchenben az intézetnél.

 

 

 

 

A 158 könyv között többek közt tudományos történelmi és irodalmi szakkönyvek, emlékkönyvek, életrajzok, regények, líragyűjtemények és antológiák illetve kiállítási katalógusok is megtalálhatók. A könyvek nagy része mellékgyűjtőkörünkhöz, a Duna-menti sváb irodalomhoz sorolható. A művek legtöbbjében a romániai németekről (bánáti svábokról, az erdélyi szászokról és Erdélyről általában) van szó.

 

Az értékes könyvadomány fő és mellékgyűjtökörünkbe tartozó könyveket is tartalmaz

 

A kötetek közt azonban sok olyan is található, melyekben a magyarországi németekről olvashatunk. Számos könyv megtalálható az adomány kötetei közül polcainkon, de egy-egy értékes szakkönyv második példányának egy ilyen szakkönyvtárban mint a Magyarországi Németek Könyvtárában mindig megvan a helye.

 

Az értékes könyvadomány fő és mellékgyűjtökörünkbe tartozó könyveket is tartalmaz

 

Köszönjük az értékes adományt!