Kinderreime und Sprüche aus Werischwar

A könyv borítója

Szakértők szerint gyermekmondókák és szólások memorizálása nemcsak a gyermekek emlékezőképességét fejlesztheti, hanem az általános agyi fejlődésükhöz is döntően hozzájárulhat, megkönnyítheti kommunikációs képességeiket, szókincsüket, kreativitásukat, sőt az olvasás elsajátítását is. Ez a könyv több mint hetven mondókát, szólást és éneket tartalmaz, néhányukból több változatot is.

 

 

 

 

 

 

 

 

A gyűjtemény azonban nem csak a hasznossága szempontjából olyan értékes. A szöveganyagot gyűjtők kéziratai alapján két szakember, Dr. Kerekes Gábor, az ELTE egyetemi docense és dr. Müller Márta, az ELTE egyetemi adjunktusa illetve a Germanisztikai Intézet igazgató-helyettese jegyezték le. A helyi bajor nyelvjárású átiratok és azok irodalmi német nyelvre való átültetése is nekik köszönhető. A gyűjtemény tudományos értékéhez nagyban hozzájárul az is, hogy Prof. Dr. Manherz Károly, a helyi német nyelvjárás legelismertebb szakértője lektorálta a könyvet.
Ennek eredményeképp született meg ez a munka, melyben mindig a bal oldalon felül találhatóak az eredeti kéziratok begépelt változatai. Azok alatt olvashatóak a német ABC betűkészletét felhasználó, „å” jellel kiegészülő, bajor nyelvjáráshoz igazodó átiratok. Ezeknek harmadik változata a jobb oldalon található, ahol mindenki számára érthetően, irodalmi német nyelven olvashatóak a szövegek.

A könyvet mindenekelőtt pedagógusoknak és nyelvészeknek ajánljuk, de olyan szülők is nagy haszonnal forgathatják, akik nagyobb hangsúlyt szeretnének fektetni az otthoni nyelvi nevelésre. Továbbá a gyűjtemény a német vers- és prózamondó versenyek repertoárját is jelentősen gazdagíthatja.

Kinderreime und Sprüche aus Werischwar/Pilisvörösvár
(Pilisvörösvári gyermekmondókák és szólások)
A szövegeket összeállította, átírta, átültette, kommentálta és előszóval ellátta: Kerekes Gábor és Müller Márta,
Pilisvörösvár : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2017.
177.o.
Nyelv: Német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében. További információ: info@bibliothek.hu

Honlap: www.bibliothek.hu