Krista Zach (szerk.): Migration im südöstlichen Mitteleuropa

A könyv borítója

A közép-európai régióban mindig is jellemzőek voltak a népességmozgások. Ebben a kötetben egy az e témáról 2001-ben megrendezett szimpózium anyagai olvashatók.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kötet tanulmányai elsősorban a 20. század első felét vizsgálják. Területileg Románia és Moldova alkotják fókuszukat, mivel a kiadvány alapját képező konferenciát a moldovai Iasiban, többségében román és német előadók részvételével tartották meg. A középpontban a terület kisebbségei állnak.

A kötet első részének írásai a migráció jelenségét többek között a kirekesztéssel és a nemzetközi joggal összefüggésben vizsgálják. Az ezeket követő cikkek szűkebb résztémákkal foglalkoznak, mint például a Jugoszláviában élő Duna menti svábok számszaki viszonyaival vagy Bukovina etnikai változásaival. A harmadik részben a kerekasztal-beszélgetés szövege kapott helyet.

A könyvet azoknak ajánljuk, akik beható történelmi elemzéseket szeretnének olvasni régiónkról.

Krista Zach (szerk.): Migration im südöstlichen Mitteleuropa. Auswanderung, Flucht, Deportation, Exil im 20. Jahrhundert
(Migráció Közép-Európa délkeleti részében. Kivándorlás, menekülés, deportáció, számkivetés a 20. században)
München : IKGS, 2005.
Veröffentlichungen des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (IKGS)
Wissenschaftliche Reihe (Geschichte und Zeitgeschichte), 91.
388 o.
Nyelv: német