Simon V. Péter – Spira György: Németek a negyvennyolcas forradalom Magyarországán

A könyv borítója

Köztudott, hogy az 1848/49-es forradalomban és szabadságharcban sok külföldi és nemzetiségi harcolt a magyar oldalon. A Deutscher Kulturverein kiadásában megjelent könyv megpróbálja megvilágítani a magyarországi németek szerepét.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kötet két tanulmányt és Hambuch Vendelnek, a Kulturverein elnökének előszavát tartalmazza. Utóbbi a kezdetektől 1848-ig vázolja fel a magyarországi németség történetét. Simon V. Péter az egész ország magyarországi németségének forradalomban betöltött szerepével foglalkozik, Spira György tanulmánya a pesti németekre fokuszál. A kötet olvasásakor megtudjuk, hogy a magyar hadvezetés egy jelentős része németekből állt. Az aradi vértanúk között öt német származású tábornok volt, de alacsonyabb rendfokozatokban is sok magyarországi német szolgált. A pesti és budai németek között egyaránt voltak támogatói és ellenfelei a forradalomnak, ez részben asszimilációjuk mértékével függött össze. Sok forradalmárnak kellett elmenekülnie az országból, szintén sokan áldozatul estek a megtorlásnak.

A könyvet mindenkinek ajánljuk, akik a magyarországi német történelem e kétségkívül izgalmas szakasza iránt érdeklődnek.

Simon V. Péter- Spira György: Deutsche im revolutionären Ungarn 1848/49 = Németek a negyvennyolcas forradalom Magyarországán
Budapest : Deutscher Kulturverein, 1998.
101 o. : ill.
Nyelv: kétnyelvű (német-magyar)

Az ajánlóinkban szereplő könyvek megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében. További információ: info@bibliothek.hu