Wolfgang Geier: Südosteuropa-Wahrnehmungen

A könyv borítója

Régiónkra, melyet mi Kelet-Közép-Európának nevezünk, a német szakirodalomban többnyire Délkelet-Európaként hivatkoznak. Ez a könyv a szorosabban vett Délkelet-Európával foglalkozik Dél-Magyarországtól a mai Törökországig. Wolfgang Geier művében utazók beszámolóit, tanulmányokat és életrajzi vázlatokat olvashatunk Délkelet-Európa elmúlt öt évszázadából, a szerző interpretációival kiegészítve.

 

 

 

 

 

 

 

A könyv első része a földrajzi és historiográfiai alapokat tisztázza. Elmagyarázza, mit ért a szerző Délkelet-Európa alatt és miért a 16. és 20. század közötti időintervallumot választotta vizsgálódásai tárgyául. Ebben döntő szerepe van a török hódításnak, mivel alapvetően átalakította a térséget.

A második részben éppen a török Porta és Európa nyugati része közötti diplomáciai utazókról esik szó. Ezek a diplomaták természetesen nem csak a szűken vett misszióikról tudósítanak, hanem Magyarországon és a balkáni országokon át vezető útjukról is. A következő fejezetek a szlavisztika megalapításával foglalkoznak, ami szintén ebben a régióban ment végbe.

Különösen érdekes az utolsó, ötödik fejezet, amely az első és második Balkán-háború és a világháborúk idejéből származó beszámolókat dolgoz fel.

A könyvet azoknak ajánljuk, akik szívesen olvasnának kortárs, szakszerű kommentárral ellátott beszámolókat az egykori Délkelet-Európáról.

Wolfgang Geier: Südosteuropa-Wahrnehmungen. Reiseberichte, Studien und biographische Skizzen vom 16. bis zum 20. Jahrhundert (Délkelet-Európa megfigyelések. Úti beszámolók, tanulmányok és életrajzi vázlatok a 16. és a 20. század között)
Wiesbaden : Harrasowitz, 2006
(Studien der Forschungsstelle Ostmitteleuropa an der Universität Dortmund ; 39.)
266 S.
Nyelv: német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében. További információ: info@bibliothek.hu