Eva Hahn, Hans Henning Hahn: Die Vertreibung im deutschen Erinnern

A könyv borítója

A Kelet- és Kelet-Közép-Európából való kitelepítés kétségkívül a 20. századi német történelem egyik legtraumatikusabb eseménye. A történéseknek több interpretációja létezik, melyek gyakran egyoldalúak vagy éppenséggel mítoszokat alkotnak. Ez a könyv a különböző nézőpontokat mutatja be és számos tény közlésével igyekszik hozzájárulni, hogy az olvasó objektív képet alkosson az eseményekről.

 

 

 

 

 

 

 

A vaskos könyv első részében “népszerű” értelmezéseket sorol fel, mint például azt, hogy maga Edvard Benes volt a dolgok okozója, vagy a gyűlölet és a bosszú volt a meghatározó. A második fő fejezet a kitelepítés valódi okait kutatja: azzal foglalkozik, a nemzetiszocialista Németország mely tervei és tettei válthatták ki a kitelepítés szándékát, hogy hogyan cselekedett a Wehrmacht az érintett területeken. Szintén ebben a részben esik szó a potsdami konferencia különböző értelmezéseiről.

A harmadik rész kortárs, részben újságírói feldolgozásokat illetve a Németországi Szövetségi Köztársaság a kérdéshez fűződő álláspontját vizsgálja. Az utolsó fejezet bemutatja, hogy maguk az elűzöttek is mennyire különbözően emlékeznek az eseményekre illetve milyen hagyományai vannak a történetírásban a téma feldolgozásának. A könyv terjedelmes függeléke statisztikákat közöl a kitelepítés történetéről, előzményeiről és utótörténetéről.

A könyvet mindazoknak ajánljuk, akik szívesen olvasnának egy alapos áttekintést arról, milyen interpretációi léteznek a kitelepítésnek a német gondolkodásban.

Eva Hahn, Hans Henning Hahn: Die Vertreibung im deutschen Erinnern. Legenden, Mythos, Geschichte (A kitelepítés a német emlékezezben. Legendák, mítosz, történelem)
Paderborn, München, Wien, Zürich : Schöningh, 2010.
839 o.
Nyelv: német