Die Deutschen in Polen

A könyv borítója

Számos ma Lengyelországhoz tartozó terület egykor Németország része volt. Nem csoda, hogy sok lengyel állampolgárnak német ősei vannak. 1989-ig mégsem ismerték el kisebbségként a németeket. Ebben a könyvben az utóbbi két évtizedből származó, a lengyelországi németséggel foglalkozó német- és lengyelországi újságcikkeket tesznek közzé.

 

 

 

 

 

 

 

A német és a lengyel sajtó cikkei egymástól különválasztva közli a kötet. Német oldalról a legjelentõsebb folyóiratokat vették figyelembe: a Spiegelt, a Die Zeitot, a Die Weltet a Focust, a Frankfurter Allgemeinét, stb., a legtöbb lengyel szöveg a Rzeczospolita napilapból származik. A cikkek kronologikus sorrendben követik egymást. A szövegek olvasásakor megfigyelhetõ, hogyan lett az “elfelejtett kisebbségbõl” széleskörû jogokkal rendelkezõ népcsoport.

Különösen érdekesek azok az írások, amelyek a két nemzet konfliktusairól szólnak. Voltak olyan esetek, hogy a német népesség úgy érezte, elnyomják a lengyelek, de az ellenkezõjére is volt példa. A reprivatizációkor is merültek fel érdekellentétek. Mégsem volt soha olyan konfliktus, amely lengyelek és németek együttélését komolyan veszélyeztette volna.

A kétnyelvû kötetet a lengyel és német források párhuzamos bemutatása teszi értékessé, mindenkinek ajánljuk, aki más országok német kisebbségei iránt érdeklõdik.

Die Deutschen in Polen : Artikel aus der deutschen und polnischen Presse aus den Jahren 1989-2010 (A németek Lengyelországban : Cikkek a német és lengyel sajtóból 1989 és 2010 között)
Gliwice-Opole : Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit, 2010.
104+103 o.
Nyelv: német, lengyel