Bús Imre – Klein Ágnes: Die Weitervererbung der Kinderkultur bei den Ungarndeutschen

A könyv borítója

A hagyományok továbbadásába elsősorban a gyerekeket kell bevonni. Ha magyarországi németségüket magától értetődőnek tekintik, felnőttként is magyarországi németnek tartják majd magukat. Bús Imre és Klein Ágnes ebben a kötetben a továbbörökítés mai helyzetét és a lehetőségeket vizsgálják.

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanulmány az aktuális állapotok bemutatásával kezdődik: milyen gyakran és milyen környezetben beszélnek németül ill. tájnyelven, hogyan gondozzák a kisebbségi nyelvet az óvodában. A szerzők rövid áttekintést is adnak az eddigi tendenciákról.

A második fejezetben tipizálják és elemzik a magyarországi német játékokat. Többek közt megvizsgálják, mely játékokat játsszák felnőttekkel közösen, melyek szolgálják a beszéd gyakorlását, valamint a táblás és asztali játékok is említésre kerülnek.

Az összefoglalás szerint a gyerekek csak kevés játékot tanulnak a szüleiktől. Épp ezért kiemelkedően fontos az óvodák szerepe. Fontos lenne, hogy a családokban is több ilyen játékot játsszanak. A negyedik részben a szerzők játékszövegeket tesznek közzé.

Imre Bús, Ágnes Klein: Die Weitervererbung der Kinderkultur bei den Ungarndeutschen (A gyermeki kultúra továbbörökítése a magyaroszági németeknél)
Szekszárd : PTE IGYFK, 2008.
74 o.
Nyelv: német