Czagányi László: Újhartyán monográfiája

Egy újabb helytörténeti monográfiával lett gazdagabb a Magyarországi Németek Könyvtára állománya. Ezúttal Újhartyán város kalandos történetét követhetjük végig Czagányi László jóvoltából. 

Újhartyán Pest vármegyében, Dabas járásban található. A főváros közelében a megye egyik legősibb települései közé tartozik. Már a honfoglalás kapcsán is megemlítik a nevét, de az évszázadok során a falunak számos hányattatáson kellett keresztülmennie. Az 1500-as évek végére a törökökkel együtt Hartyán lakossága is eltűnt. Ezután több mint 160 éven át lakatlan pusztaság volt a falu helyén. Gróf Grassalkovich Antal 1764-ben német, szlovák és magyar jobbágyokat telepített a kihalt területre, akik kevesebb mint húsz év alatt újra életképessé és a kor színvonalát meghaladó településsé emelték a falut. Többségben németajkúak lakták Újhartyánt, így az évek során ők alakították a falu vallási és kulturális életét, illetve a termelési és értékesítési szokásait. A kitelepítések és a jóvátételi munkára történő elhurcolások hatalmas csapást mértek a falura, majd az ezt követő 1950-es évekbeli kollektivizálás sem hatott pozitívan annak fejlődésére. Mégis hazánkban egyetlen településként mondhatja el magáról Újhartyán, hogy községből 2013-ban egyből városi rangra lépett.

1980-ban Kökényesi Imre helyi lakos már lejegyzett mindent Újhartyánról, amit akkor és ahogyan meg lehetett írni. Negyven évvel később már másképp néz ki a történetírás: szabadabban beszélhetünk arról is, amit korábban megemlíteni sem volt tanácsos, valamint több új ismerettel lettünk gazdagabbak a régmúltról a technikai fejlődésnek köszönhetően. Így kérte fel a város vezetése a közelben élő Czagányi Lászlót, aki történelem szakos tanárként már több helység monográfiáját megírta és 37 művet publikált ezidáig, hogy Újhartyánról is készítsen egy újabbat. A Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltárában végzett kutatások, valamint magánszemélyek kéziratainak és szóbeli visszaemlékezéseinek segítségével majd tíz év alatt összeállította Újhartyán 1526 és 1990 közötti történetét.

Dr. Szabó Attila a fülszövegben elismerően méltatja Czagányi László munkásságát, különösen profizmusát, ugyanis véleménye szerint a lehető legszélesebb, legrészletesebb és a leginkább adatgazdag megoldást választotta, amikor forrásanyagként a település plébániájának, illetve parókiájának háztörténetét is felhasználta. Szakszerű írói szemlélete, fogalmazása, világos hivatkozási rendszere példaként szolgálhat a településtörténetek készítőinek, írja.

Ajánljuk ezt a kiadványt minden újhartyáni kötődésű embernek, hogy ezzel is erősítsék egészséges lokálpatriotizmusukat, valamint minden, eziránt a jellegzetes sváb település iránt érdeklődőnek. 

Czagányi László: Újhartyán monográfiája. A település története a legrégibb időktől a város megalapításáig I-II. kötet 
Újhartyán: Újhartyán Város Önkormányzata, 2022
1165 oldal
Nyelv: magyar

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu