Könyvtárost keres a Zentrum csapata!

A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár igazgatója
pályázatot hirdet

könyvtárosi

munkakör betöltésére.


A jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)
A munkavégzés helye: Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár (Zentrum) (1062 Budapest, Lendvay u. 22.)

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:

 • a Magyarországi Németek Könyvtára állományának kezelése, katalogizálása és bővítése,
 • olvasók kiszolgálása,
 • magyar és német nyelvű szövegek írása, fordítása és lektorálása,
 • on- és offline publikációk tartalmi szerkesztése,
 • közreműködés a Zentrum rendezvényein,
 • pályázatok előkészítése,
 • munkakörhöz tartozó lényeges feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései, valamint a belső szabályozás az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú végzettség (legalább BA-színtű),
 • magas szintű magyar és német nyelvtudás,
 • kommunikációs készség, csapatszellem,
 • önálló és felelősségteljes munkavégzés,
 • nagyon jó számítógépes felhasználói ismeretek,
 • büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakirányú végzettség,
 • a német nemzetiséghez való tartozás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget és képzettséget igazoló okiratok másolata,
 • német nyelvű motivációs levél,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ambach Mónika igazgató (info@zentrum.hu, +36-1-373-0933) nyújt.
A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton a pályázat benyújtási határidejéig beérkezőleg, a pályázatnak a Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár postacímére (1062 Budapest, Lendvay u. 22.) vagy az info@zentrum.hu e-mail címre történő megküldésével történik. Kérjük a borítékon, illetve az e-mail tárgyában feltüntetni a munkakör megnevezését: „ könyvtáros”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 17.