Bert Baladin: Herr Pastor hat auch Humor

A könyv borítója

1960-es Herr Pastor hat auch Humor című könyvével Bert Baladin csodálatos anekdotagyűjteményt adott közre a nagyméltóságú egyháziakról és a bűnös gyülekezetről. 124 oldalon Németországból, Ausztriából és Amerikából származó viccekkel vezet végig az emberi élet eseményein és terhein. A szöveget PINGUIN illusztrációi egészítik ki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A szív derűssége értékes adomány. Az elhajlottat ismét kiegyenesíti, a felfuvalkodottat megfelelő méretére zsugorítja vissza és a mosoly fátylát borítja a nagyon is emberi dolgokra. Bizony, a derűsséget akár keresztényi erénynek is nevezhetnénk.” Ezekkel a szavakkal vezeti be anekdotagyűjteményét a würzburgi Arena-Verlag. Megbékítő humor jellemzi ezt a kötetet. A a tipikus emberi gyengeségekről szóló viccek szeretetteljesek, és nagy derültséget okoz a megoldásuk:

Nehéz
Egy lelkipásztort nagyvárosi plébániáján meglátogatja közössége egy tagja, hogy kiöntse a szívét.
Nagy bajban vagyok, plébános úr, mégpedig a feleségem miatt.
A plébános komoly arccal kérdezi: – A felesége miatt? Mi van vele?
– Minden éjjel bárokba, éjszakai mulatókba jár, ritkán kerül három előtt ágyba.”
-Ez tényleg nehéz ügy – így az aggódó pap – Nincs valami ötlete, miért tesz így a felesége?
Hosszabb szünet után bűnbánó arccal így szólt a férj: – Engem keres!

Bert Baladin: Herr Pastor hat auch Humor (A tisztelendő úrnak van humora)
Würzburg : Arena, 1960.
124 o. : ill.
Nyelv: német