Weihnachtsbriefe deutscher Dichter

A könyv borítója

A kiemelkedő irodalmárok levelei mindig érdekes olvasmányok: olvasáskor megtudjuk, hogyan reflektálnak saját műveikre vagy milyen különbségek vannak költő és magánember között. Különösen izgalmasak azok a levelek, amelyeket egy ünnep alkalmából írtak, például karácsonyra, mint az e könyvben szereplőket.

 

 

 

 

 

Continue reading “Weihnachtsbriefe deutscher Dichter”

Thomas Casagrande: Die volksdeutsche SS-Division “Prinz Eugen”

A könyv borítója

Thomas Casagrande könyve a Duna menti sváb történelem egy sötét fejezetét dolgozza fel. A második világháború során bánáti svábokból szervezték meg a “Prinz Eugen” Waffen-SS hadosztályt. A kötet az egység keletkezését és történetét vizsgálja.

 

 

 

 

 

 

Continue reading “Thomas Casagrande: Die volksdeutsche SS-Division “Prinz Eugen””

Wilhelm Droste – Zádor Éva (szerk.): Pécs. Ein Reise- und Lesebuch

A könyv borítója

A kulturális fővárosi év vége felé járva ideje volt egy olyan könyv megjelenésének, amely szavakba önti Pécs városának sokszínűségét és szépségét. Nem csak friss szövegek olvashatóak benne, számos irodalmi szemelvény is helyet kapott a kötetben.

 

 

 

 

 

 

Continue reading “Wilhelm Droste – Zádor Éva (szerk.): Pécs. Ein Reise- und Lesebuch”

Stefan Sienerth: Studien und Aufsätze zur Geschichte der deutschen Literatur und Sprachwissenschaft in Südosteuropa Band I-II.

A könyv borítója

Régiónkban, melyet a német szakirodalom Délkelet-Európának nevez, az elmúlt évszázadokban virágzott a német nyelvű irodalom és tudomány. A kétkötetes tanulmánygyűjtemény írásai Erdély 17. és 20. század közötti irodalmi és nyelvtudományi életét mutatják be.

 

 

 

 

 

Continue reading “Stefan Sienerth: Studien und Aufsätze zur Geschichte der deutschen Literatur und Sprachwissenschaft in Südosteuropa Band I-II.”

Hambuch Vendel (szerk.): Deutsche in Budapest

A könyv borítója

Ugyan a magyarországi németek vonatkozásában többnyire a falusi kultúrát említik, Budapest német lakosainak tevékenysége mindig is jelentős volt és nagy hatással volt Magyarország fejlődésére. A Deutscher Kulturverein 1999-ben megjelentetett tanulmánykötet a fővárosi németek történetét és munkáját mutatja be.

 

 

 

 

 

Continue reading “Hambuch Vendel (szerk.): Deutsche in Budapest”